Funkcjonalna Terapia Trzewi – jest metodą holistycznej pracy z zaburzeniami narządów układu żołądkowo-jelitowego i moczowo-płciowego. Zaburzenia na poziomie układu wisceralnego zawsze mają swoje odzwierciedlenie w naszym wyglądzie, samopoczuciu i dolegliwościach takich jak problemy trawienne, zaburzenia cyrkulacji płynów ustrojowych, bolesne menstruacje, zaparcia i zaburzenia trawienia, dolegliwości ze strony mięśni i stawów obwodowych i kręgosłupa.

Wskazania do FTT:

  • wszelkiego rodzaju czynnościowe dysfunkcje narządów wewnętrznych, których przyczyną są napięcia na poziomie mięśni, krezek i więzadeł oraz otrzewnej;
  • wszelkiego rodzaju funkcjonalne dysfunkcje narządów wewnętrznych, których etiologią jest zaburzenie cyrkulacji płynów ustrojowych: krew, limfa, żółć, sok trzustkowy, sok żołądkowy i jelitowy, mocz;
  • ukierunkowana terapia określonych narządów wewnętrznych w zdecydowanej większości chorób somatycznych i metabolicznych;
  • ponadto terapia i profilaktyka w takich jednostkach chorobowych jak: zaparcia, kolki jelitowe, IBS, choroba Leśniowskiego-Crohna, poporodowe nietrzymanie moczu, bolesne menstruacje, problemy z prostatą; profilaktyka napięć narządów jamy brzusznej;
  • dysfunkcje stawów kończyny górnej i dolnej, dysfunkcje stawów kręgosłupa;

Przeciwwskazania do FTT:

  • stany gorączkowe powyżej 38 stopni Celsjusza
  • choroby nowotworowe
  • atonia narządu wewnętrznego
  • zaburzenia psychiczne np. schizofrenia, zespół parafreniczny

 

Przystanek Zdrowie powstał z pasji do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi poprzez doświadczenie, wiedzę i umiejętności naszych terapeutów. Szeroki wachlarz usług medycznych pozwala dopasować najbardziej skuteczną formę terapii dla Pacjentów w różnym wieku i bagażem dolegliwości.